TÜBİTAK'tan

Yenilikçi Girişimcilere

200.000 TL Hibe

DREAMBiGG Hakkında

Bireysel Genç Girişim (BiGG) programı, TÜBİTAK’ın girişimcilere teknogirişim sermayesi desteği verdiği bir programdır.

TÜBİTAK, 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanır.

DREAMBiGG, BiGG programı uygulayıcı kuruluşlarından olan Boğaziçi Üniversitesi TTO tarafından yürütülen girişim destekleme programıdır. 

DREAMBiGG, girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2. aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütür. İş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması sürecinde girişimcilere mentorluk, iş birliği ağlarının kullandırılması, iş planı hazırlama desteği vb. hizmetleri sağlar.

DREAMBiGG, Bireysel Genç Girişim programı çerçevesinde geliştirilen girişimleri, sektörlerinde tutunan, değer üreten ve uluslararası vizyona sahip küresel şirketler haline getirmeyi hedefler.

Uygulayıcı Kuruluşlar

 
tto.png
bbo.png
 

Sunulan İmkanlar

DREAMBiGG, 6 haftalık olgunlaştırma sürecinde girişimcileri birçok yönden aydınlatacak alanında uzman mentorlar ile danışmanlık hizmeti sunar.

Uzman Mentorlar

Alanında yetkin eğitmenler ile yapılacak eğitimler girişimcilerin; design thinking, startup proje yönetimi, market stratejileri, fikir mülkiyet hakları gibi pek çok alanda gelişmesine yardımcı olur.

Yetkin Eğitmenler

DREAMBiGG, girişimcilerinin bütün fikirlerini blok zinciri teknolojisi ile koruma altında tutar.

Fikri Mülkiyet

Güvencesi

DREAMBiGG, program boyunca partnerleri ve destekçileri sayesinde girişimcilerin uygun yatırımcılarla bir araya gelmesini sağlar.

Girişimci Dostu Yatırımcılar

Boğaziçi Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğinde DREAMBiGG, girişimcilerine Boğaziçi iş ve mezun ağına erişim kolaylığı ve ayrıcalığı sağlar.

Boğaziçi İş ve

Mezun Ağı

Tüm program boyunca yetkin eğitimcilerle, mentorlarla ve sunduğu birçok hizmetle girişimcilere hayallerini gerçekleştirme ve onları geliştirme vizyonunu kazandırır.

Gelecek İnşası

Odak Alanları

Akıllı Ulaşım

İleri İmalat ve Sanayi 4.0

 İletişim ve Sayısal Dönüşüm

Sağlık ve

İyi Yaşam

Enerji ve Temiz Teknolojiler

Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar,

Tümleşik Ulaşım Servisleri, Otomotiv.

Robotik,

Otomasyon,

IOT,

Katmanlı/Hızlı Üretim,

Endüstriyel Bilişim, Malzeme/Kimya Teknolojileri.

IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme.

İlaç,

Tanı ve

Analiz Kitleri, Biyomedikal/

Malzeme,

Gıda Güvenliği,

E-Sağlık,

Medikal Cihazlar.

Enerji Verimliliği, Akıllı Binalar,

Akıllı Şehirler,

İleri Malzeme ve Kimya.

Katılım Koşulları

Programa ön başvuru tarihi itibariyle örgün eğitim veren üniversitelerin;

 •  Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,

 •  Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi

 aşağıda yer alan şartları taşıması halinde başvuru yapabilecektir

 ‣  Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da

    TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,

 ‣  Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

İş Birlikleri

p23.jpg
p9.jpg
p12.jpg
 
 
 
Bireysel Genç Girişim
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Google+ - White Circle

DREAMBiGG programı BiGG uygulayıcı kuruluşlarından olan Boğaziçi Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.

TÜBİTAK BiGG programı hakkında detaylı bilgi için: http://bigg.tubitak.gov.tr/

Tübitak